Équinní reprodukční centrum pardubice - Mnětice


11.10.2017 20:33

Přehlídka hříbat plemene slovenský teplokrevník v ČR Mnětice 2017

Přehlídka hříbat plemene slovenský teplokrevník v ČR Mnětice 2017  

Termín:             sobota 14. 10. 2017 od 11.00 hod.

 

Místo konání:    ERC s.r.o., Mnětice

                       U Kapličky 14, Mnětice, 530 02  Pardubice

                       Tel.: MVDr. Jindřich Müller - 603 579 583

                       Pořadatel Mgr. Jaroslav Müller – 605 287 124

                       e-mail: ercmuller@seznam.cz

 

Začátek předvádění v 11.00 hod. na venkovním předvadišti v čele haly. V případě velmi špatného počasí může být předvádění přesunuto do haly.

Ustájení klisen s hříbaty zajištěno (pro hříbata nahlášená nejpozději do 6. 10.2017)

SCHCS hradí za majitele ustájení klisny s hříbětem během konání akce.

Majitelé hříbat obdrží od SCHCS příspěvek na vystavení, úhradou převodem na účet. Výše příspěvku bude určena během října podle počtu zúčastněných hříbat.

 

Předvaděče si zajistí majitelé sami, pořadatel zajistí na předvadišti 3 pomocníky s bičem. (popř. pokud nebude majitel schopen zajistit si předvaděče, musí toto předem oznámit pořadateli – Mgr. Jaroslav Müller).

Předvaděči budou mít bílé kalhoty (vlastní, rajtky jsou možné) a bude jim zapůjčena svazová mikina, příp. bunda nebo vesta.

Klisna i hříbě musí být upravené a musí mít upravená kopyta!!!

Předvadiště bude ozvučeno.

Komise tříčlenná.

 

Způsob předvádění:

Oddělené kategorie hřebečků a klisniček, první se budou předvádět hřebečci. Každé hříbě s matkou bude předvedeno samostatně, po předvedení celé kategorie vejdou do předvadiště všichni hřebečci s matkami současně a budou vybráni a poté dekorováni tři nejlepší. Poté následuje stejným způsobem kategorie klisniček.

Při samostatném předvedení bude nejprve matka předvedena v postoji a hodnocen exterier hříběte na desce, poté následuje předvedení matky s hříbětem v kroku a klusu (hříbě na volno).

Společné předvedení celé kategorie proběhne pouze v kroku.

Při samostatném předvedení hříbě může, ale nemusí mít ohlávku. Při společném předvedení je ohlávka na hříběti doporučená.

 

Klisny – matky hříbat musí být vybavené doklady platnými pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2017.

Pořadatel neručí za úrazy osob a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost osob i koní účastnit se přehlídky (tedy i za případné úrazy) je plně odpovědný přihlašovatel.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS