Équinní reprodukční centrum pardubice - Mnětice


Ceník

Připouštěcí sezóna začíná 15.2.2017 a končí 15.8.2017

Inseminace čerstvým spermatem - zásilkový způsob

Platby, ceník připouštěcích poplatků

 • chovatel uhradí firmě ERC níže uvedené částky proti vystavené faktuře:
      • Poplatek za dodání každé jednotlivé inseminační dávky (v ČR) činí 500,- Kč (bez DPH)
      • Připouštěcí poplatek, který je dělen do dvou částí:
             - poplatek za první inseminaci klisny v sezóně 2017 splatný při    
               první inseminaci klisny (A)
             - poplatek za zjištěnou březí klisnu splatný k 1.10. 2017 (B),
 • uvedená cena se vztahuje k datu 1.10.2017, to je k termínu, do kterého nejpozději chovatel oznámí výsledek inseminace.
 • Oznámí-li chovatel z různých důvodů březost klisny až po tomto termínu, může být penalizován smluvní pokutou do výše 4.000,- Kč.

Firma ERC si vyhrazuje právo případných změn v ceníku připouštěcích poplatků.

HŘEBEC A B Plemenná kniha
Pezetas du Rouet 2000,- 7000,- CS, ČT
Caruso 2000,- 10000,- ČT-AP, CS
Karachi From Second Life Z
2000,- 4000,- CS
Mineral 2000,- 4000,- CS, ČT, KK

(ceny jsou uvedené v Kč bez 21% DPH)

Vysvětlivky (označení plemenných knih)

CS - slovenský teplokrevník   ČT - český teplokrevník
KK - kůň Kinský

AP-akcelerační program   (ČT)
PK - plemenná kniha

A...poplatek a první inseminaci klisny v sezoně 2017, splatný při první inseminace klisny

B...poplatek za zjištěnou březí klisnu splatný k 1.10.2017

Narození hříběte

 • narození hříběte chovatel oznámí firmě ERC buď písemně nebo telefonicky na číslo +420 466 670 861, +420 775 720 030 nebo na e-mail adrese: muller@pce.cz
 • firma ERC chovateli vypomůže se zápisem hříběte do evidence koní a se zajištěním testu paternity a se zajištěním případné dotace nákladů za provedený test paternity.

Kam se obrátit s pomocí?

K dispozici Vám je nyní již 75 smluvních partnerů - inseminačních techniků nebo veterinárních lékařů, kteří provádí inseminaci na území celé ČR. V případě zájmu zprostředkujeme kontakt mezi chovatelem a naším smluvním partnerem za účelem provedení inseminace klisny.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS