Équinní reprodukční centrum pardubice - Mnětice


Inseminace čerstvým spermatem

Základní ustanovení:

Připouštěcí sezóna začíná 15. února 2017 a končí 15. srpna 2017. Dále uvedené podmínky jsou součástí Katalogu plemenných hřebců firmy ERC s. r. o. pro rok 2017, který je chovatelům k dispozici před zahájením připouštěcí sezóny.

Objednáním spermatu a převzetím první inseminační dávky spermatu hřebce uvedeného v tomto katalogu chovatel klisny deklaruje, že se seznámil a souhlasí s uvedenými podmínkami a cenami pro sezónu 2017.

 

Registrace klisen

 • Klisna musí být zaregistrována ve stejné plemenné knize, ve které je zaregistrován vybraný hřebec (uvedeno v kapitole Platby). Pokud není, je nutné co nejdříve klisnu do příslušné plemenné knihy zaregistrovat (viz Kontakty na Plemenné knihy).

Objednávka spermatu:

 • Objednávky se podávají každý den v týdnu mimo neděle v době od 7.00 do 9.00 hod.
  telefonicky na čísle 466 670 861, 775 720 030, případně 605 287 124 nebo 603 579 583
 • Při objednávce je třeba hlásit:
  – jméno, adresu, IČO, DIČ chovatele
  – jméno a identifikační číslo klisny, plemennou knihu, do které je klisna zapsána,
  – skutečnost je-li klisna inseminována poprvé v sezóně 2017,
  – místo, kam bude sperma zasláno (seznam doručovacích stanic viz. www.muller-  equine.cz).

Dodávka spermatu:

 • Inseminační dávky budou zasílány ve speciálním přepravním kontejneru na dohodnuté místo vlakem, případně jiným způsobem a doručeny v den podání objednávky, a to v odpoledních hodinách.
 • Inseminační dávky budou zasílány každý den mimo neděli.
 • Každá zásilka obsahuje inseminační dávku spermatu hřebce, sterilní inseminační rukavici, inseminační zavaděč na provedení inseminace a Dodací list spermatu (v případě první inseminace navíc Dohodu o provedení inseminace klisny).
 • Inseminační dávky budou zasílány na dobírku.
 • Prázdný přepravní kontejner společně s vyplněným Dodacím listem případně Dohodou o provedení inseminace klisny chovatel vrátí co nejdříve, nejpozději do 10 dnů po provedené inseminaci.

Provedení inseminace klisny

 • Inseminaci je oprávněn provést odborně způsobilý inseminační technik nebo veterinární lékař, u vlastních klisen rovněž chovatel s oprávněním k této činnosti.
 • V případě potřeby firma ERC doporučí a zajistí kontakt na nejbližšího inseminačního technika nebo veterinárního lékaře.
 • K inseminaci jedné klisny smí být použita pouze jedna celá inseminační dávka.
 • Pokud nedojde do 36 hodin po inseminaci k ovulaci, je třeba objednat další inseminační dávku a inseminaci opakovat.
 • Chovatel vyplní přiložený Dodací list a po inseminaci jej společně s obalem zašle zpět firmě ERC.
 • Inseminaci klisny zmrazeným spermatem je v omezené míře možno provést ve středisku reprodukce klisen firmy ERC v Pardubicích-Mněticích.Bližší informace na tel.: 603 878 518(Josef Müller).

Vyšetření březosti klisny:

 • Vyšetření provede inseminační technik nebo veterinární lékař, a to na objednávku chovatele.
 • Výsledek vyšetření, potvrzený vyšetřujícím inseminačním technikem nebo veterinárním lékařem, chovatel písemně prokazatelně oznámí firmě ERC nejpozději 60. den od poslední inseminace, a to v každém případě, ať je klisna vyšetřena březí nebo jalová.
 • Poplatek za zjištěnou březí klisnu bude účtován k datu 1. 10. 2017.
 • Pokud v době mezi vyšetřením březosti a dnem 1. 10. 2017 chovatel provede kontrolní vyšetření, jehož výsledek bude negativní, zašle opravné písemné potvrzení firmě ERC. V tom případě nebude za březí klisnu účtován doplatek.

Evidence o inseminaci

 • S každou inseminační dávkou bude zaslán Dodací list spermatu, který chovatel vyplní a zašle neprodleně zpět firmě ERC.
 • Na každou inseminovanou klisnu v sezóně 2017 uzavírá firma ERC s chovatelem Dohodu o inseminaci klisny, jejíž jedna potvrzená kopie zůstává chovateli a druhou potvrzenou kopii chovatel zašle zpět firmě ERC bezprostředně po provedené inseminaci.
 • Na každou březí klisnu firma ERC chovateli zašle Připouštěcí lístek, který je základní a jedinou evidencí nutnou pro registraci narozeného hříběte. Zaslání Připouštěcího lístku je podmíněno splněním podmínek inseminace a vyrovnáním všech pohledávek.


Firma ERC s.r.o. si vyhrazuje právo na případné změny stanovených podmínek a cen během sezóny 2017.

Platby, ceník připouštěcích poplatků

 • chovatel uhradí firmě ERC níže uvedené částky proti vystavené faktuře:
      • Poplatek za dodání každé jednotlivé inseminační dávky (v ČR) činí 500,- Kč (bez DPH)
      • Připouštěcí poplatek, který je dělen do dvou částí:
             - poplatek za první inseminaci klisny v sezóně 2017 splatný při    
               první inseminaci klisny (A)
             - poplatek za zjištěnou březí klisnu splatný k 1.10. 2017 (B),
 • uvedená cena se vztahuje k datu 1.10.2017, to je k termínu, do kterého nejpozději chovatel oznámí výsledek inseminace.
 • Oznámí-li chovatel z různých důvodů březost klisny až po tomto termínu, může být penalizován smluvní pokutou do výše 4.000,- Kč.
HŘEBEC A B Plemenná kniha
Pezetas du Rouet 2000,- 7000,- CS, ČT
Caruso 2000,- 10000,- ČT-AP, CS
Karachi From Second Life Z
2000,- 4000,- CS
Mineral 2000,- 4000,- CS, ČT, KK

(ceny jsou uvedené v Kč bez 21% DPH)

Vysvětlivky (označení plemenných knih)

CS - slovenský teplokrevník   ČT - český teplokrevník
KK - kůň Kinský
HAFL. - hafling

AP-akcelerační program   (ČT)
PK - plemenná kniha

A...poplatek a první inseminaci klisny v sezoně 2017, splatný při první inseminace klisny

B...poplatek za zjištěnou březí klisnu splatný k 1.10.2017

Možné slevy:

 • za třetí a další inseminovanou březí klisnu téhož chovatele činí sleva 25% z doplatku B.
 • při inseminaci většího počtu klisen nebo klisen zvláště geneticky cenných (např. výkonnosti ST a výše, zajímavého původu apod.) je možno uzavřít zvláštní dohodu.
 • u klisen, které zůstaly v roce 2016 po inseminaci hřebci ERC jalové a byl u nich zaplacen poplatek za první inseminaci (A), je možné odečíst tuto částku z poplatku za zjištěnou březí klisnu (B) v roce 2017.

Kontakty na jednotlivé plemenné knihy:

PK ČT (Český teplokrevník)
Svaz chovatelů českého teplokrevníka,
U hřebčince 479, 379 01 Písek
tel: +420 382 224 144

PK CS (Slovenský teplokrevník v ČR)
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR
Hřebčinec Nemošice,
Nemošice 29, 530 03 Pardubice,
tel: +420 603 525 377 

PK Hafl. (Hafling), ČSP (Český sportovní pony), WP (Welsch pony), N (Norik), SN (Slezský Norik)
Asociace chovatelů koní,
U hřebčince 479, 397 01 Písek
tel: +420  382 210 644

PK KK (Kůň Kinský)
Svaz chovatelů koní Kinských, 28912 Hradišťko u Sadské 126
tel: +420  776 057 706

 • xls ČD kurýr ČR , Velikost: 44 kB, Datum poslední změny: 21.02.2017
 • Typ souboru: xlsx ČD kurýr SR , Velikost: 11.32 kB, Datum poslední změny: 21.02.2017

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS